a
 b  c  d
 e  f  g

 

tekst alternatywny

 

Piotr Szczepański

Nasza piękna szkoła !!

Plik z zadania